falle til jorden.png

Anmeldelser

 «Forfatteren skildrer sterkt og intenst hvordan omgivelsene kan forandre seg for de som kom uskadet fra ødeleggelsene [etter en naturkatastrofe]. (...) Denne romanen, velskrevet og sterk som den er, kan få oss til å tenke i nye baner om en problemstilling vi kanskje ikke har tenkt over» - Dagen

«Ved å gå inn i en av historiens glemte tragedier har Southwood skrevet en fortelling som oppleves tidløs i sin utforsk­ning av tapets mørke psykologi. Resultatet er en særdeles klok fortelling som gir innsikt i hva en stor tragedie gjør med enkeltmennesket og det samfunnet de er en del av.» - Vårt Land

nrk.png